​JELCZ Sp. z o.o.

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Badania i rozwój
Lokalizacja:
woj. dolnośląskie
Data publikacji oferty:
2017-09-06
Data zakończenia oferty:
2017-10-06

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Specjalista ds. marketingu

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

 • Sporządzanie wieloletnich cząstkowych planów działalności marketingowej Spółki - części rocznych lub wieloletnich planów, i ich realizacja po zatwierdzeniu.
 • Sporządzanie okresowych analiz realizacji planów działalności marketingowej.
 • Poszukiwanie i analizowanie dostępnych informacji o przetargach ogłasza-nych w internecie, biuletynach zamówień publicznych, publikatorach oraz przez bezpośredni kontakt z Klientami w zakresie dostaw pojazdów, usług remontowych.
 • Terminowe pozyskiwanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, wystawianie wewnętrznych zapytań ofertowych oraz sporządzanie ofert sprzedaży wyrobów, części zamiennych, w tym sporządzanie kompletnej i poprawnej dokumentacji, zapewniających udział Spółki w postępowaniach przetargowych lub negocjacyjnych w zakresie platform dla artylerii lufowej i rakietowej oraz logistycznych.
 • Współudział w sporządzaniu projektów umów sprzedaży produktów Spółki w zakresie platform dla artylerii lufowej i rakietowej oraz logistycznych.
 • Szacowanie i dokumentowanie szacowania ryzyka w planowanych przedsięwzięciach, wg obowiązujących w Spółce procedur oraz przekazywanie wyników szacowania do kierownika biura marketingu i sprzedaży.
 • Realizacja procesu oceny zadowolenia klienta wg obowiązujących w Spółce procedur w zakresie platform dla artylerii lufowej i rakietowej oraz logistycznych.
 • Inicjowanie, utrzymywanie kontaktu z klientami w okresie planowanych wystaw, targów, ekspozycji z udziałem przedstawicieli Spółki.
 • Przygotowywanie wzorów dyplomów, ryngrafów, listów i kart okolicznościowych oraz innych suwenirów.
 • Aktualizacja strony internetowej Spółki w zakresie istotnych wydarzeń w życiu Spółki oraz oferty produktowej.
 • Uaktualnianie ekspozycji w Izbie Historii Marki JELCZ w zakresie dokumentującym najistotniejsze zdarzenia w Spółce począwszy od 2005r.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • min. rok doświadczenia zawodowego na stanowisku ukierunkowanym na marketing/promocję badź administrację
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Kursy komputerowe z certyfikatem ECDL
 • Kursy z wykorzystania elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 • Podstawowa znajomość trendów rynkowych związanych z nowoczesnym uzbrojeniem, szczególnie w zakresie platform samochodowych
 • Znajomość nowoczesnych technik multimedialnych
 • Dobra komunikacja interpersonalna
 • Podstawowa wiedza z obszaru procedur pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • Umiejętność samodzielnej i odpowiedzialnej realizacji powierzonych zadań