Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Badania i rozwój
Lokalizacja:
woj. śląskie, 1
Data publikacji oferty:
2017-09-06
Data zakończenia oferty:
2017-10-06

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

 • Udział w opracowywaniu okresowych (rocznych) i wieloletnich planów sprzedaży dla Ośrodka,
 • Udział w opracowywaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego Ośrodka,
 • Tworzenie planów finansowych (budżetów kosztów) dla komórek organizacyjnych Ośrodka i analiza ich wykonania,
 • Opracowywanie prognoz w zakresie płynności finansowej Ośrodka,
 • Tworzenie analiz wskaźnikowych w zakresie wytypowanych parametrów ekonomicznych charakteryzujących efekty działalności Ośrodka,
 • Prowadzenie merytorycznych i finansowych rozliczeń w zakresie wykorzystania dotacji na projekty rozwojowe,
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdawczości z wykonania planu sprzedaży oraz z wykonania wyniku finansowego,
 • Nadzór nad realizacją projektów, w szczególności za ich terminową realizację i koszty,
 • Przygotowywanie kalkulacji na produkty Spółki oraz produkty zamawiane przez Spółkę.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 2 lata pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, ekonomiką i kontrolingiem lub rachunkowością,
 • Doświadczenie związane z rozliczaniem dotacji statutowych,
 • Doświadczenie związane z rozliczaniem projektów finansowanych (np. z NCBiR),
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej, zasad budżetowania, tworzenia analiz finansowych,
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz znajomość rachunku kosztów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Predyspozycje do objęcia stanowiska kierowniczego.