Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Finanse / Ekonomia
Lokalizacja:
woj. małopolskie, 1
Data publikacji oferty:
2017-09-12
Data zakończenia oferty:
2017-10-12

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

ogłasza nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane kierunki: prawo (mgr) / administracja lub pokrewne
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych przeprowadzanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu po stronie Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doświadczenie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz konkursu na podstawie tej ustawy
 • przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych , co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych tj. zamówień w zakresie od 30 000 euro, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej
 • uczestniczenie w charakterze członków proceduralnych w pracach komisji przetargowej, w zespołach projektowych (w tym inwestycyjnych) i innych powołanych przez Dyrektora

 

4. Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony
 • wymiar czasu pracy − pełny etat
 • miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

6. Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

7. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą opcji "Aplikuj" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2017 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych”.

 

Wymagania

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.