Goleniowskie Towarzystwo

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Budownictwo
Lokalizacja:
woj. pomorskie, 1
Data publikacji oferty:
2017-09-13
Data zakończenia oferty:
2017-10-13

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

inspektor ds. technicznych

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

1. 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem robót remontowych i konserwacyjnych.
2. Udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót.
3. Opracowywanie rocznych planów w zakresie remontów, kwalifikacji remontów i nadzór nad kosztami.
4. Przygotowywanie projektów umów i zleceń dot: robót budowlanych , rocznej obsługi robót awaryjnych i konserwacyjnych dla gminy i wspólnot mieszkaniowych
5. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego
6. Inne zgodnie z opracowanymi dla stanowiska zakresem czynności.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe budowlane
2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
3. Uprawnienia budowlane lub udokumentowany staż pracy w branży budowlanej – co najmniej 2 lata
4. Znajomość KNR, umiejętność kosztorysowania robót
5.. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego
6. Znajomość procedur i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego