Instytut Badań Edukacyjnych

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Badania i rozwój
Lokalizacja:
woj. mazowieckie, 1
Data publikacji oferty:
2018-01-11
Data zakończenia oferty:
2018-02-11

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Główny Specjalista ds. badań i analiz - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 130 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Główny Specjalista ds. badań i analiz - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z3/GSW/3/0712/IP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bieżącą współpracę z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji opracowujących opisy kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzie walidacji). Będzie również uczestniczyła w pracach koncepcyjnych nakierowanych na doskonalenie rozwiązań w tym obszarze oraz przygotowanie postępowań przetargowych od strony merytorycznej. Osoba ta będzie ściśle współpracować z ekspertami merytorycznymi oraz pozostałymi pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie ZSK. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov. pl.

 

Główne obowiązki

 • Bieżący kontakt z przedstawicielami wyłonionych wykonawców, w tym m.in. wspieranie ich od strony merytorycznej (udzielanie odpowiedzi na pytania, udział w spotkaniach, recenzowanie i zatwierdzanie produktów).
 • Monitorowanie realizacji zamówień zgodnie z harmonogramami ustalonymi z poszczególnymi wykonawcami.
 • Realizacja prac koncepcyjnych: gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji z różnych źródeł na potrzeby wykonywania zadań w projekcie, w tym efektywnego wspierania wykonawców, przygotowywania części merytorycznej dokumentacji przetargowej, opracowywania materiałów informacyjnych dla różnych grup odbiorców.
 • Wspieranie realizacji zamówień publicznych: podpisywanie umów z wykonawcami, odbiorów poszczególnych produktów, wsparcie organizacji spotkań.
 • Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz upowszechnianie założeń ZSK i celów projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).
 • Ścisła współpraca z ekspertem merytorycznym i opiekunem zadania (zespołu), bieżąca współpraca z pozostałymi członkami zespołu oraz innych zespołów zaangażowanych we wdrażanie ZSK.

 

Wymagania

 • Doświadczenie zawodowe we współpracy i budowaniu trwałych relacji z różnego typu instytucjami, np.: instytucjami rynku pracy (w tym publicznymi służbami zatrudnienia, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami związków zawodowych itd.), podmiotami komercyjnymi (pracodawcami), organizacjami pozarządowymi,
 • w tym pożytku publicznego (np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy lub HR Business Partnera).
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy koncepcyjnej i analitycznej oraz doświadczenie
 • w opracowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.
 • Wysokie kompetencje społeczne, dyplomacja i terminowość.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań.
 • Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do zamówień publicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów lub szkoleń oraz ich organizacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – desk research z wykorzystaniem materiałów anglojęzycznych,
 • Wiedza na temat idei uczenia się przez całe życie oraz mechanizmów jej wspierania.
 • Wykształcenie wyższe, pożądane kierunki: socjologia, psychologia, ekonomia, polityka publiczna.

 

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań
 • z różnorodnymi partnerami społecznymi.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Wymagania

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 14 stycznia 2018 r.
Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref. NR REF.: ZSK2/Z3/GSW/3/0712/IP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.