Instytut Badań Edukacyjnych

Zobacz inne oferty pracodawcy

Kategoria:
Badania i rozwój
Lokalizacja:
woj. mazowieckie, 1
Data publikacji oferty:
2018-01-11
Data zakończenia oferty:
2018-02-11

UWAGA. Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Specjalista ds. seminariów

dodaj do ulubionych

Opis stanowiska pracy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 130 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektów systemowych:

 1. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”
 2. „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”
 3. “Funkcjonowanie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”

na stanowisko:

Specjalista ds. seminariów

NR REF.: ZSKI/ZSKII/ZRK/SDS/9/1312/IP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za organizację i rozliczanie seminariów współpracując z firmami seminaryjnymi, ekspertami merytorycznymi, prelegentami i trenerami.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov. pl.

 

Główne obowiązki

 • Organizacja seminariów przy współpracy z firmami seminaryjnymi, podwykonawcami, np. firmy cateringowe, drukarnie, kurierskie, wynajmujące sale konferencyjne.
 • Merytoryczna współpraca z zespołem ekspertów i trenerów nad przygotowaniem programów oraz materiałów na zaplanowane seminaria.
 • Techniczne przygotowanie i logistyka materiałów, pomocy dydaktycznych dla prelegentów oraz uczestników seminariów.
 • Współtworzenie/tworzenie niezbędnych dokumentów przetargowych na potrzeby seminaryjne.
 • Aktywna rekrutacja uczestników seminariów.
 • Przygotowanie materiałów poseminaryjnych.
 • Tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących konferencji, seminariów oraz bazy adresowej uczestników szkoleń/seminariów.
 • Rozliczanie kosztów seminariów i aktualizacja budżetu.

 

Wymagania

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w organizacji seminariów/warsztatów/szkoleń także z podwykonawcami.
 • Mile widziane: doświadczenie w organizacji seminariów i szkoleń finansowanych ze środków UE, tworzenie dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ, itp.).
 • Mile widziane: znajomość Ustawy o ZSK oraz wiedza nt. kwalifikowalności wydatków przy organizacji seminariów finansowanych ze środków UE.
 • Bardzo dobra znajomość programu Excel.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach.
 • Orientacja zadaniowa i odpowiedzialność.
 • Otwartość na nowe wyzwania zawodowe i chęć uczenia się.
 • Wykształcenie wyższe.

 

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Wymagania

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 14.01.2018.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref.: ZSKI/ZSKII/ZRK/SDS/9/1312/IP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.