Dołącz do dyskusji poniżej lub wróć do listy tematów    Powrót do forum


administrator

Temat dyskusji: Jak napisać CV?

Czym jest CV?

Curriculum Vitae, w skrócie CV lub życiorys to podsumowanie edukacji i ścieżki zawodowej, które ma dać odpowiedź potencjalnemu pracodawcy, czy jesteś odpowiednim kandydatem do zatrudnienia. Poświęć swój czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – to one zadecydują, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 

Nie traktuj CV jak worka, do którego wrzucasz wszystkie swoje doświadczenia. W miarę możliwości Curriculum Vitae powinno być dostosowane do konkretnej oferty pracy i zwięzłe – rekruterzy poświęcają mu zaledwie chwilę. 

Pierwsze CV

Jeszcze nigdy w życiu nie pisałeś życiorysu? Zastanów się dobrze, co w nim zamieścić. Czym mógłbyś go uzupełnić?

Zanim zabierzesz się do pisania CV, odpowiedz sobie na następujące pytania:- Czy podczas studiów brałeś udział w ciekawych projektach? Jakie to były projekty? Jaka była w nich twoja rola?- Czy byłeś na praktykach lub stażu? Jak długo? Jakie obowiązki wykonywałeś? Pracowałeś samodzielnie czy w zespole? Co wychodziło Ci najlepiej?- Czy wykonywałeś krótko lub długoterminowe prace? Czy były związane z twoim zawodem? Czego się podczas nich nauczyłeś?- Czy angażowałeś się w wolontariat? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas pracy społecznej? - Co najbardziej interesuje cię w twoim zawodzie? Jaka konkretna dziedzina? Co robisz, żeby rozwijać się w tym kierunku? - Jakie są twoje pozazawodowe pasje? Jak je realizujesz?

Możesz także poszukać w internecie gotowych wzów CV i zobaczyć, jak zrobili to inni. Potraktuj to jednak tylko jak inspirację i znajdź w sobie ambicję stworzenia lepszego dokumentu od oglądanych przykładów. 

Jak napisać CV?

Curriculum Vitae powinno być krótkie i proste w formie. Najlepiej, gdyby zajęło jedną, maksymalnie dwie strony. Życiorys nie może obyć się bez kilku podstawowych elementów, takich jak dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie. Warto, aby zawierało także dodatkowe: znajomość języków obcych, szkolenia, zainteresowania i zdjęcie. Nie zapomnij o formułce, w której wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

NagłówekWiele osób zapomina o tym, że każdy dokument powinien mieć nagłówek. Na górze strony trzeba napisać CV lub ładniej w rozwiniętej formie Curriculum Vitae, żeby rekruter nie miał wątpliwości, z czym ma do czynienia.

Dane osoboweTu dla odmiany nie trzeba już wpisywać nagłówka „dane osobowe”. Zacznij uzupełniać życiorys po prostu od swojego imienia i nazwiska – dzięki temu będzie dobrze widoczne i może zostać lepiej zapamiętane. Wpisuj je zawsze w tej kolejności: najpierw imię, a potem nazwisko – tak przecież przedstawiamy się w języku polskim. Alfabetyczne wyczytywanie nazwisk, a potem imion to szkolny zwyczaj z listy obecności. Podaj tylko pierwsze imię, chyba że faktycznie posługujesz się dwoma. Następnie uwzględnij datę i miejsce urodzenia.

Adres zamieszkaniaDane kontaktowe powinny być wpisane w przejrzysty sposób. Lepiej jest podać adres zamieszkania niż zameldowania. Ten drugi może być mylący. Przykładowo, jeżeli pochodzisz z Białegostoku, studiujesz na Uniwersytecie Warszawskim i ubiegasz się o pracę dla studenta w Warszawie, nie wpisuj adresu twojego rodzinnego domu – rekruter może pomyśleć, że podjęcie pracy będzie wiązało się dla ciebie z przeprowadzką. 

E-mailZadbaj o to, aby twój e-mail brzmiał poważnie i wiarygodnie. Najlepiej, żeby zawierał twoje imię i nazwisko, np. jan.nowak@gmail.com, etc. Jeżeli masz swoją domenę i możliwość założenia w niej maila np. jan@jannowak.com – z pewnością będzie to wyglądało profesjonalnie. Unikaj niepoważnych maili typu: buziaczek@..., oraz niezrozumiałych i trudnych do zapamiętania. Oczywiście zawsze podawaj swój adres prywatny. Jeżeli planujesz zmienić miejsce zatrudnienia, nie wysyłaj CV i listu motywacyjnego z firmowej poczty. Ktoś może to zauważyć. Poza tym, kiedy już odejdziesz z tego miejsca pracy, twój mail przestanie istnieć. 

Numer telefonuObowiązkowo podaj w CV numer telefonu komórkowego – to najpewniejsza forma kontaktu z kandydatem. Rekruterzy najczęściej dzwonią, aby zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Zdecydowanie rzadziej stosują drogę mailową.  

Zdjęcie w CVSą różne teorie dotyczące zamieszczania zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych. Niektórzy twierdzą, że lepiej go nie zamieszczać, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na wygląd. My jednak zachęcamy, żeby dodać je do życiorysu. Dobrze zrobione portretowe zdjęcie sprawi, że zostaniecie lepiej zapamiętani w procesie rekrutacji. Zdjęcie zwraca uwagę. To kolejna szansa do zbudowania wizerunku profesjonalisty – dobrze skrojony garnitur lub elegancka garsonka i delikatny makijaż może podpowiedzieć rekruterowi, że jesteś odpowiednią osobą do pracy. Oczywiście wystrzegaj się zamieszczania zdjęć z wakacji, balu maturalnego lub fotki zrobionej komórką. Nie zamieszczaj też zdjęcia w czapce lub w okularach przeciwsłonecznych. 

Cel zawodowy/ motto w CVAby pokazać, że dobrze zaplanowałeś lub przemyślałeś swoją przyszłą karierę zawodową, możesz wpisać do CV motto, które cię inspiruje lub cel zawodowy, który chcesz osiągnąć. Jednak nie rób tego na siłę. Kiedy zostaniesz o to zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej, powinieneś z łatwością to wyjaśnić.

Wykształcenie Nie wpisuj do dokumentów aplikacyjnych, jaką ukończyłeś podstawówkę lub gimnazjum – to nie ma większego znaczenia. Wystarczy, że zaczniesz swoją edukację od liceum, następnie wpiszesz studia licencjackie i magisterskie lub inżynierskie. Możesz uzupełnić tę część życiorysu o temat pracy dyplomowej. Zadbaj o to, żeby na górze pojawiły się najbardziej aktualne dane. Z lewej strony zamieść przedział lat, w jakich uczyłeś się w danym miejscu. Jeżeli kontynuujesz naukę, wpisz planowany rok ukończenia studiów – dla osoby przeprowadzającej rekrutację to istotna informacja. Z prawej strony obok dat wpisz szkołę i profil klasy lub nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalizacji. Dodaj też, jaki to stopień studiów. Informacje powinny być czytelne już przy pierwszym spojrzeniu. 

Doświadczenie zawodoweZachowaj podobny układ jak w poprzedniej części – z lewej strony zakres dat, a z prawej twoje stanowisko, nazwa firmy lub realizowanego projektu. Jeżeli miałeś praktyki studenckie w przedsiębiorstwie, które nie jest rozpoznawalne na rynku, dodaj w nawiasie, czym się zajmuje, z jakiej jest branży. Pod nazwami stanowisk kryją się często bardzo różne zadania, dlatego wyszczególnij swój zakres obowiązków. Warto także dodać umiejętności, które wykorzystywałeś lub swoje największe osiągnięcia. Doświadczenie zamieść chronologicznie zaczynając od najbardziej aktualnego lub tematycznie – zaczynając od najbardziej istotnego z perspektywy pracy, o którą się ubiegasz. 

Szkolenia/ inne doświadczenie/ dotychczasowe osiągnięciaTę część dostosuj do swojego życiorysu. Zastanów się, czy są takie informacje, które warto przekazać rekruterowi, a które nie pasują do żadnej klasycznej części CV i stwórz odpowiedni nagłówek. Najlepiej, żeby zawierał minimum dwa podpunkty. Jeżeli przebyłeś kursy, podczas których nabyłeś wiedzę i umiejętności przydatne dla potencjalnego pracodawcy, opisz je w tym miejscu. Uwzględnij nazwę instytucji, która je prowadziła i ogólny zakres programowy. Wykorzystaj to miejsce do pochwalenia się innym doświadczeniem, np. organizacją konferencji lub certyfikatami (możesz to także zrobić w dziale umiejętności).

Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacjeZanim zaczniesz opracowywać tę część, przeczytaj jeszcze raz wymagania na stanowisko, na jakie aplikujesz. Czy posiadasz te umiejętności? Jeżeli tak, to wpisz je w pierwszej kolejności. Zwróć szczególną uwagę na to, czy na dane stanowisko są wymagane konkretne uprawnienia i licencje. W tej części uwzględnij zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, znajomość języków obcych), jak i miękkie (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.). Bądź precyzyjny. Zrób rachunek sumienia i wpisz, w jakim stopniu potrafisz obsługiwać komputer (jeżeli uznasz to za istotne, wyszczególnij niektóre programy), jaki jest twój poziom znajomości języków obcych i podaj certyfikaty językowe, jeżeli je posiadasz. Możesz rozróżnić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem w mowie i w piśmie. Jeżeli znajomość języków jest kluczowa dla twojej przyszłej pracy, utwórz osobną sekcję. 

ZainteresowaniaNie bagatelizuj tej części. Wpisz do niej zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany. Bądź konkretny, np. zamiast literatura wpisz literatura faktu, zwłaszcza zbiory reportaży ze świata, zamiast muzyka – rock lat 70. itd.     

Błędy w CV 

Wysyłanie tego samego CV na różne stanowiska Nie wystarczy raz napisać życiorysu. Powinien on być modyfikowany za każdym razem zgodnie z wymaganiami na dane stanowisko. 

Używanie 1 os. l. poj. CV lepiej brzmi, jeżeli jest napisane w formie bezosobowej. Ta forma wymusza też pisanie skrótowe, bezokolicznikami, a nie pełnymi zdaniami, a to jest pożądane. Nie: osiągnąłem sukces w…, a osiągnięcie sukcesu w…, nie: zarządzałem 5-osobowym zespołem , zarządzanie 5-osobowym zespołem itp. 

Błędy językoweBłędy ortograficzne, stylistyczne czy interpunkcyjne nie powinny zdarzać się w żadnym piśmie oficjalnym. Zanim przystąpisz do rekrutacji, sprawdź plik przy pomocy komputerowego programu lub poproś, żeby twoje CV przeczytał ktoś, kto dobrze zna zasady polskiej gramatyki i ortografii. Unikaj używania skrótów – mogą być opacznie zrozumiane – i fachowego słownictwa, jeżeli nie jesteś pewny znaczenia. 

Skróty myślowePamiętaj, że rekruter nie zna twojego życiorysu tak dobrze jak ty. Dlatego nie unikaj skrótów myślowych i zachowuj logiczny ciąg zdarzeń. 

Podawanie zbyt wielu szczegółówCzęść informacji z twojego życiorysu jest zupełnie zbędna z punktu widzenia pracodawcy. Zastanów się, z czego możesz zrezygnować. Dzięki temu rekruter skupi swoją uwagę na istotniejszych kwestiach, a jego wzrok nie utonie w nadmiarze informacji. 

Kłamstwo w CVMożesz przedstawiać korzystne dla siebie fakty, ale nie koloryzuj ich. Jeżeli wyjdzie to na jaw podczas rozmowy kwalifikacyjnej – zostaniesz skreślony z listy kandydatów. 

Brak stopnia znajomości języków obcychNie wystarczy napisać, że znasz język angielski, niemiecki czy jakikolwiek inny. Jeżeli znasz je w stopniu podstawowym – na niewiele się zdadzą, dlatego istotna jest informacja określająca poziom znajomości danego języka. 

Inne błędyNiepoważny adres mailowy, np. buziaczek@ (patrz wyżej).Przekręcanie nazw poprzednich pracodawcówOgólniki zamiast konkretów Powoływanie się na doświadczenie w mało znanych firmach, nie pisząc, z jakiej są branży 

W jakim formacie wysłać CV?

Bezpieczniej jest wysłać nieedytowalną formę dokumentu np. w PDF. Pliki Word mogą różnie otwierać się w kolejnych wersjach programu i zrujnować jego strukturę. Curriculum Vitae powinno być zapisane przy użyciu jednej czcionki, bez kolorów i grafiki. Mogą się źle wydrukować z powodu braku odpowiedniego tonera w drukarce.

Jężeli masz jakieś ciekawe pomysły podziel się nimi :)

15.08.2014 godzina 07.44
    Odpowiedz

Polecane Dyskusje