Legalna praca w Polsce

W Polsce możesz pracować legalnie u każdego pracodawcy, nie potrzebujesz dodatkowych zezwoleń bez względu na to czy przybyłeś do kraju nad Wisłą po 24 lutego 2022 roku czy też przed tą datą. 

Formalności leżą po stronie pracodawcy. Ma on obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia przez Ciebie pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny  praca.gov.pl  w ciągu 14  dni. 

Pracodawcy polscy w  dalszym ciągu mogą też występować o  zezwolenia na pracę  lub  oświadczenie o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kiedy to jest uzasadnione? Wówczas, gdy pracodawca będzie chciał zawrzeć z Tobą umowę na dłuższy okres np. na trzy lata w przypadku zezwoleń na pracę. Wynika to z faktu, że przepisy specjalne przewidziane są na okres do 18 miesięcy. 


7 lutego, 2023W Aktualności